Therapieën: logopedisten

Bij Logo & co kan u terecht voor verschillende soorten testen, begeleiding, advies en therapieën. 

Leerstoornissen

Bij sommige kinderen verloopt het leren niet vlot. Ze botsen dagelijks op problemen met het leren lezen en/of rekenen en/of spellen. Sommige kinderen raken hierdoor gefrustreerd, geven vervolgens op en belanden hierdoor in een vicieuze cirkel. We spreken soms over een leerachterstand of over een leerstoornis. Het is aan de behandelende logopediste om hierover na minstens 6 maanden intensieve therapie een oordeel te vellen.

Taal- en/of spraakstoornissen

Komt de taal van uw kind trager op gang dan bij leeftijdsgenoten? Spreekt uw kind meerdere talen, maar beheerst het geen enkele taal voldoende? Is de woordenschat en zinsbouw oké, maar treden er problemen naar voren met de uitspraak van bepaalde klanken? Een logopedist is de aangewezen persoon om uw kind met deze taalproblemen te helpen.

Ouderbegeleiding

Het is bewezen dat een logopedische therapie meer effect heeft wanneer de ouders op een positieve manier betrokken worden. Sinds kort bieden logopedisten daarom dan ook sessies aan om zo ouders op te leiden tot goede co- therapeuten (en dit zowel voor leer- als voor taalstoornissen). De ouderbegeleiding kan eveneens in het Frans doorgaan middels een tolk die door de logopediste zelf wordt voorzien.

Therapie volwassenen

Ook volwassenen kunnen alsnog beroep doen op een logopediste in het kader van hun opleiding, beroep of na een ziekte.
Logo & co
Sara Storms
Oude Haachtsesteenweg 99
1831 Diegem