Praktische info: kinesiste

De therapie kan plaatsvinden in de praktijk, aan huis of op school (mits toestemming van de betreffende school).

Stap 1

U meldt zich bij Logo & co aan via telefoon, e-mail of via de website. Opgelet: Om de kwaliteit van onze therapieën te bewaren, nemen wij zelden tot nooit de telefoon op tijdens een begeleiding. Laat gerust een boodschap achter en de betreffende therapeut neemt zo snel mogelijk weer contact op.

Stap 2

U neemt contact op met een huisarts en vraagt een voorschrift voor kinesitherapie.

Stap 3

U bezorgt dit voorschrift aan de therapeut en er vindt hier vervolgens een anamnese alsook een onderzoek plaats.

Stap 4

Vervolgens wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Tijdens deze afspraak worden de therapieresultaten besproken.

Stap 5

Bij opstart van de behandeling zal u eerst en vooral contact moeten opnemen met een geneesheer- specialist. U legt hem/ haar het bilan voor en aan de hand van deze resultaten zal hij/ haar u een voorschrift bezorgen welke ervoor zal zorgen dat de therapie kan worden opgestart.

Stap 6

Aan de hand van al deze bovenstaande documenten en het aanvraagformulier dat in de praktijk zal worden ondertekend, kan u, mits goedkeuring van de mutualiteit, verhoogde terugbetaling krijgen voor de eerste 60 beurten. De documenten worden door de therapeut zelf aan de mutualiteit bezorgd.

Stap 7

Indien er een akkoord is van de mutualiteit zal de therapeut u elke maand een getuigschrift bezorgen.

Onze tarieven

Volgende tarieven zijn vanaf momenteel geldend:

Onze tarieven

Volgende tarieven zijn vanaf 1 september 2022 geldend: