Praktische info: logopedisten

De therapie kan plaatsvinden in de praktijk, aan huis of op school (mits toestemming van de betreffende school).

Stap 1

U meldt zich bij Logo & co aan via telefoon, e-mail of via de website. Opgelet: Om de kwaliteit van onze therapieën te bewaren, nemen wij zelden tot nooit de telefoon op tijdens een logopedische begeleiding. Laat gerust een boodschap achter en de betreffende logopediste neemt zo snel mogelijk weer contact op.

Stap 2

U neemt contact op met een geneesheer- specialist of een huisarts en vraagt een voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan.

Stap 3

U bezorgt dit voorschrift aan de logopedische praktijk en er vindt hier vervolgens een anamnese alsook een onderzoek plaats.

Stap 4

Vervolgens wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Tijdens deze afspraak worden de therapieresultaten besproken.

Stap 5

Bij opstart van de logopedische behandeling zal u eerst en vooral contact moeten opnemen met een geneesheer- specialist. U legt hem/ haar het bilan voor en aan de hand van deze resultaten zal hij/ haar u een logopedisch voorschrift bezorgen welke ervoor zal zorgen dat de therapie kan worden opgestart.

Stap 6

Aan de hand van al deze bovenstaande documenten en het aanvraagformulier dat in de logopedische praktijk zal worden ondertekend, kan u, mits goedkeuring van de mutualiteit, terugbetaling krijgen voor de logopedische beurten. De documenten worden door de logopediste zelf aan de mutualiteit bezorgd.

Stap 7

Indien er een akkoord is van de mutualiteit zal de logopediste u elke maand een getuigschrift bezorgen.

Stap 8

Indien er geen akkoord is van de mutualiteit, is het mogelijk dat u wel nog een aanvullende terugbetaling krijgt. Hoeveel dit is en of dit inderdaad mogelijk is bij uw mutualiteit, hangt af van de instelling waarbij u lid bent. De logopediste zal u hierover meer informatie verschaffen.

Stap 9

Tot slot moeten de aanmeldingen voor een taalachterstand eveneens volgende documenten in orde brengen:
  1. de resultaten van de audiometrie (d.w.z. gehooronderzoek) en
  2. de resultaten van de IQ- test.

Onze tarieven

Volgende tarieven zijn vanaf 1 april 2024 geldend. Wij zijn geconventioneerd.
Logo & co
Sara Storms
Oude Haachtsesteenweg 99
1831 Diegem